Jazyková škola Žilina

svet je vo vašich rukách

Skutočným cieľom vzdelávania nie je poznanie, ale konanie.

 

Inštitút jazykov a vzdelávania v Žiline

Je hlavnou pobočkou najväčšej siete jazykových škôl na Slovensku.

Naša jazyková škola prináša maximálnu kvalitu  výučby a spokojnosť študentov.

Poskytujeme profesionálnu výučbu  angličtiny , nemčiny , španielčiny , francúzštiny , taliančiny , latinčiny , ruštiny , poľštiny , maďarčiny  ukrajinčiny.

Ideálny spôsob výučby jazyka

Naša jazyková škola v Žiline využíva progresívnu metódu Easy-Effective-Efficient (EEE), ktorá kombinuje prvky viacerých osvedčených spôsobov výučby  cudzích jazykov a ďalej  rozvíja prednosti klasickej komunikačnej metódy.

Metóda EEE rešpektuje prirodzenú prioritu a frekvenciu jednotlivých aspektov jazykovej komunikácie v pomere 8:5:4:3.

Počúvanie (8)

"Napočúvať" jazyk je nesmierne dôležité, aby ste mu dokázali porozumieť, pochopiť a správne používať. Cudzí jazyk treba počúvať čo najčastejšie. Aj keď všetkému nerozumiete, v mozgu sa postupne  jednotlivé neznáme slová zreteľne oddelia a uložia. Počúvanie je prvou činnosťou, ktorú dieťa prirodzene začne používať, aby sa naučilo komunikovať. 

Rozprávanie (5)

Jazyk je potrebné neustále používať, nebáť sa chýb a opakovať to, čo ste počuli a čo ste sa naučili. Dieťa, ktoré sa učí rozprávať, používa jazyk podľa vzoru svojho okolia, nebojí sa chýb a robí všetko preto, aby vyjadrilo, čo mu leží na srdci.

Čítanie (4)

Je najdôležitejšou pasívnou formou komunikácie. Hlavným cieľom je predovšetkým naučiť sa správne porozumieť čítanému textu.

Písanie (3)

Správne písanie neznamená len dokonalý pravopis, ale aj jasné a výstižné vyjadrovanie, či schopnosť správne zvoliť štylistickú formu písaného textu pre daný účel. 

Pri metóde EEE sa slovíčka učia od najfrekventovanejších po menej frekventované. 

Jazyková škola v Žiline Vám zadarmo poskytne prístup k inteligentnému počítačovému programu, ktorý Vám pomôže čo najefektívnejšie sa naučiť slovíčka, ktoré  ešte neviete, alebo sa v nich mýlite.

Problematické slovíčka sa Vám ľahšie vryjú do pamäti a program Vám nedovolí vyhýbať sa  ťažkým, ale dôležitým slovám, ktoré je ľahké pri učení zanedbať. 

 Naši študenti priamo kráčajú za svojim cieľom, lebo vedia, že vytrvalé úsilie pri učení jazykov sa im mnohonásobne vráti.  Vážime si ich snahu a  preto  vytrvalých vždy zvýhodňujeme. V našej jazykovej škole  sa Vám nestane, že bude kurz predčasne ukončený. Určenú dĺžku kurzu 100% garantujeme!

 

Chcete skúsiť jazykový kurz, ale váhate, či to stojí za to?

Ak viete odpovedať áno na niektorú z nasledujúcich otázok... 

 • Pomôže mi cudzí jazyk v kariérnom postupe?
 • Potrebujem ďalší jazyk, aby som si udržal súčasné zamestnanie?
 • Umožní mi znalosť cudzieho jazyka zarábať vyšší príjem?
 • Pomôže mi angličtina získať zaujímavejšie zamestnanie?
 • Uľahčí mi jazykový kurz prácu na súčasnej pozícii?
 • Zaručí mojej  rodine bezpečie stabilného príjmu financií?

 ...tak nečakajte a prihláste sa do jazykového kurzu. Vaša snaha sa Vám skutočne bohato vyplatí!

Ako si vybrať jazykový kurz v Žiline?

Pre základnú orientáciu pri výbere jazykového kurzu treba vziať do úvahy nasledovné parametre:

 • celkovú dĺžku štúdia
 • frekvenciu štúdia počas týždňa
 • veľkosť študijnej skupiny
 • úroveň, ktorú chcete dosiahnuť
 • cenu, ktorú do vzdelávania investujete

 

Kvalita služieb

  Jazykové školy sú kvalitou, spôsobom výučby, vybavením, odbornosťou lektorov ako i prístupom k študentom diametrálne rozdielne. Najdrahší jazykový kurz je vždy ten, na ktorom ste sa nič nenaučili. Nestrácajte preto svoj čas a peniaze v jazykových školách, ktoré sú síce lacné, ale nič vás nenaučia.

K častým problémom patrí najmä:

Nedokončenie kurzu v dôsledku výpadku študentov, alebo lektora
Inštitút jazykov a vzdelávania Vám garantuje dokončenie kurzu bez ohľadu na počet študentov.

Nevhodné zaradenie do kurzu, ktoré nezohľadňuje Vaše jazykové znalosti.
V našej jazykovej škole v Žiline  absolvujete pred každým vstupom do kurzu test  jazykových znalostí, aby ste sa dostali do skupiny študentov s rovnakou jazykovou úrovňou. V iných školách Vám hrozí, že sa v jednom jazykovom kurze stretnete ako mierne pokročilý s opätovnými začiatočníkmi a budete sa nudiť, alebo ako mierne pokročilý sa budete trápiť v skupine stredne pokročilých až pokročilých študentov.

6 zákonov jazykového vzdelávania

 

Štúdium jazyka sa riadi niekoľkými dôležitými zákonmi:

 1. vyšší počet hodín v týždni znižuje celkový počet hodín potrebný na zvládnutie cudzieho jazyka, preto je frekvencia 2x 2hod týždenne optimálna pre pracujúcich a študentov
 2. vyšší počet študentov v skupine predlžuje celkovú dobu štúdia
 3. štúdium jazyka je náročný a dlhodobý proces, dieťa sa naučí hovoriť za 2-3 roky neustáleho "štúdia" 7 dní v týždni
 4. najefektívnejší spôsob štúdia sa zakladá na maximálnej aktivite študenta v oblasti hovorenia a počúvania, čo je príčinou vysokej efektivity pri individuálnych kurzoch
 5. študent musí odkomunikovať minimálne 270 hod. Študenti pri skupinovej výučbe komunikujú s prestávkami a tak sa potrebný počet hodín štúdia v závislosti od toho zvyšuje.
 6. pre dobrú komunikačnú úroveň je potrebné absolvovať nasledovný počet hodín pravidelného štúdia 2x 2hod týždenne:
veľkosť
skupiny
počet
študentov
počet
hodín
dĺžka štúdia poznámka
Individuálny kurz 1 270h 2,1 r. najkratší čas štúdia, finančne náročné
DUO kurz 2 375h 2,5 r.  
MikroSkupinový kurz 3-5 435h 2,9 r.  
MiniSkupinový kurz 6-8 495h 3,3 r.  
MaxiSkupinový kurz 9-12 600h 4,0 r. naše ceny dosahujú ceny štátnych jazykových škôl
Bežná trieda 20-30 900h 6,0 r. len štátne jazykové školy, komunikácia zaostáva