Firemné jazykové kurzy

Pre podnikových zákazníkov ponúka Inštitút jazykov a vzdelávania v Žiline výhodné firemné jazykové kurzy

V porovnaní s bežnými jazykovými kurzami prináša firemný jazykový kurz viaceré výhody.

  • Platí sa mesačne, len za odučené hodiny
  • Pri celoročnej výučbe (150h) zákazník získava zľavy
  • Je možné dohodnúť ďalšie množstevné zľavy 

Audit jazykových znalostí zamestnancov

Pre firemných zákazníkov ponúkame pravidelný jazykový audit zamestnancov z anglického a nemeckého jazyka prostredníctvom medzinárodne uznávaných jazykových testov TOEIC®  a WiDaF®.  

TOEIC® Listening & Reading - Test anglického jazyka v medzinárodnej komunikácii

WiDaF® - Test obchodnej nemčiny ako cudzieho jazyka.

Získate tak možnosť pravidelne sledovať pokrok svojich zamestnancov počas firemných jazykových kurzov a zamestanci majú možnosť získať na záver kurzu medzinárodne uznávaný jazykový certifikát.